Våre prosjekter

Våre prosjekter

Sko innsamling

Samarbeid med kirkens bymisjon

Vi har samlet inn både vintertøy og vintersko til de som har behov for det. Dette er det andre året vi utfører denne aksjonen, og vi ser gode resultater, og ikke minst gleder vi oss til å fortsette med dette.

Beirut prosjektet

Samarbeid med kirkens nødhjelp

I september lagde vi armånd i fargene til Beirut etter den dramatiske eksplosjonen. Hver eneste krone gikk til å hjelpe. Til sammen klarte vi å samle inn omtrent 6 tusen kroner.

Matpakkeprosjekt

Samarbeid med kirkens bymisjon

Hver torsdag deler vi ut matpakker på moriningen for alle som vil ha! Mange elever kommer på skolen med tom mage. For at elevene skal yte best på skolen er det viktig at de har noe å drive på, dette sørger Frontal aid for at alle ved drammen VGS skal.

likestilling

Likestillingsgruppa jobber med å gjøre folk oppmerksomme på at verken Norge eller verden er likestilt og at vi skal lære alle til å gjøre en forskjell.

Telys-prosjekt


Nå i desember måned er det mange som kjenner på ensomheten. Vi lager telys for å kunne lyse opp noen sin hverdag.